Hướng dẫn tạo BOT và gửi thông báo Telegram

Bước 1: Đăng nhập vào Website: https://web.telegram.org/. Tìm BotFather, sau đó gõ /newbot để tạo và đặt tên cho bot như hình dưới. Sau khi xong bạn sẽ nhận được 1 mã token.

Sau khi tạo BOT xong bạn thêm bot vào 1 Group để nhận thông báo từ bot.

Tiếp theo bạn cần khởi động bot bằng cách chat với bot trong Group

 /my_id <span class="hljs-variable">@TenCuaBot</span>

2. Hướng dẫn lấy ID Group Telegram
Bước 1: Truy cập đường dẫn :https://web.telegram.org
Bước 2: Truy cập vào Group mà bạn muốn lấy ID và mở đường dẫn của Group ở trình duyệt .Ví dụ:
Bước 3: Lấy ID Group Telegram của bạn :-730040723 ( đây chính là ID group )
3. Cập nhật Telegram vào API Web2M

Truy cập vào https://api.web2m.com. Đăng nhập tài khoản và vào mục hồ sơ:

Thiết lập thông tin Group ID (Lưu ý có dấu – đầu tiên) và Telegram Token vào bên dưới:
Như vậy là đã hoàn tất thiết lập Telegram.

Bài viết liên quan