Hướng dẫn sử dụng công cụ kiểm thử API ngân hàng

Công cụ kiểm thử API ngân hàng là công cụ do Web2M viết ra để giúp các khách hàng sử dụng API sử dụng để kiểm tra xem tài khoản API ngân hàng của mình có đang hoạt động hay không. Công cụ sử dụng hết sức đơn giản qua các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống API như thông thường tại website https://api.web2m.com.

Màn hình đăng nhập Web API.
Màn hình đăng nhập Web API.

Bước 2: Từ thanh menu, truy cập vào: Công cụ API -> Kiểm thử API ngân hàng hoặc vào địa chỉ sau:  https://api.web2m.com/Tools/banktools

Chọn công cụ kiểm tra API
Truy cập công cụ kiểm tra API

Bước 3: Nhập các thông tin theo yêu cầu tại Khung nhập thông tin:

Khung kiểm tra API
Khung kiểm tra API

Giải thích: 
Chọn ngân hàng: Chọn đúng ngân hàng muốn kiểm tra.
Chọn Version API: Chọn phiên bản đang sử dụng cho Website theo tài liệu API.
Mật khẩu: Nhập mật khẩu ngân hàng.
Số tài khoản: Nhập chính xác số tài khoản ngân hàng.
Nhập token: Token tương ứng với ngân hàng đang sử dụng (Token được gửi về mail).

hình ảnh các ô nhập thông tin kiểm tra
hình ảnh các ô nhập thông tin kiểm tra

Bước 4: Kiểm tra kết quả kiểm tra tại khung kết quả.

Kết quả kiểm tra
Kết quả kiểm tra

Giải thích:
– Trạng thái: (Tùy theo mỗi ngân hàng sẽ có mỗi trạng thái khác nhau)
+ success: true => thành công
+ status: true => thành công
+ success: false => Thất bại
+ status: false hoặc khác với 200 => thất bại
Ngoài ra: nếu thấy lịch sử giao dịch thì đồng nghĩa với việc đã thành công.
Quý khách vui lòng kiểm tra và chụp lại màn hình kết quả trước khi liên hệ hỗ trợ kỹ thuật để được hỗ trợ 1 cách nhanh chóng hơn.

Bài viết liên quan