Hướng dẫn sử dụng công cụ kiểm thử API Ví điện tử

Công cụ kiểm thử API ví điện tử là công cụ do Web2M viết ra để giúp các khách hàng sử dụng API sử dụng để kiểm tra xem tài khoản API ví điện tử của mình có đang hoạt động hay không. Công cụ sử dụng hết sức đơn giản qua các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống API như thông thường tại website https://api.web2m.com.

Màn hình đăng nhập Web API.
Màn hình đăng nhập Web API.

Bước 2: Từ thanh menu, truy cập vào: Công cụ API -> Kiểm thử API Ví điện tử hoặc vào địa chỉ sau:  https://api.web2m.com/Tools/wallettools

Truy cập công cụ kiểm tra API
Truy cập công cụ kiểm tra API

Bước 3: Nhập các thông tin theo yêu cầu tại Khung nhập thông tin:

Khung kiểm tra API
Khung kiểm tra API
hình ảnh các ô nhập thông tin kiểm tra
hình ảnh các ô nhập thông tin kiểm tra

Giải thích: 
Chọn loại ví: Chọn đúng loại ví cần kiểm tra.
Nhập token: Token tương ứng với ví điện tử đang sử dụng (Token được gửi về mail).

Bước 4: Kiểm tra kết quả kiểm tra tại khung kết quả.

Kết quả kiểm tra thành công
Kết quả kiểm tra thành công

Giải thích:
– Trạng thái: (Tùy theo mỗi ngân hàng sẽ có mỗi trạng thái khác nhau)
+ status: true => thành công
+ status: false hoặc khác với 200 => thất bại
+ Đối với MoMo nếu không thấy màn hình báo lỗi thì thành công.
Ngoài ra: nếu thấy lịch sử giao dịch thì đồng nghĩa với việc đã thành công.

Kết quả kiểm tra thất bại
Kết quả kiểm tra thất bại

Quý khách vui lòng kiểm tra và chụp lại màn hình kết quả trước khi liên hệ hỗ trợ kỹ thuật để được hỗ trợ 1 cách nhanh chóng hơn.

Bài viết liên quan