Hướng dẫn Thiết lập ban đầu tại Hosting Cpanel tại Web2M

Những công việc thiết lập ban đầu này có thể giúp Website quý khách được cải thiệt về tốc độ hơn:

I. Hướng dẫn thay đổi phiên bản PHP trong Hosting Cpanel tại Web2M.

Đầu tiên truy cập vào Hosting theo đường dẫn: https://server1.web2m.com:2083/  và truy cập thông tin Hosting đã được gửi qua Email:

Tiếp theo Kéo xuống mục SOFTWARE và chọn vào MultiPHP Manager:

Trong phần quản trị PHP Version, các bạn tích chọn domain tương ứng và chọn phiên bản PHP 7.4 ngay phần select PHP Version và chọn Apply:

Sau khi Apply xong thì PHP của các bạn đã được nâng cấp lên version 7.4.

II. Bật nén Gzip chon Hosting

Tương tự như trên, bước đầu các bạn truy cập vào Hosting và kéo xuống phần SOFEWARE, chọn vào mục Optimize Website:

Tiếp theo các bạn chọn vào “Compress the specified MIME types.” xong “Update Setting” là xong.

Như vậy là các thiết lập ban đầu khi mới sử dụng Hosting tại Web2M đã xong. Nếu gặp vấn đề gì thắc mắc quý khách có thể nhắn tin trực tiếp cho bộ phận tư vấn Web2M hỗ trợ quý khách. Xin cảm ơn

Bài viết liên quan