Hướng dẫn đổi phiên bản và cấu hình PHP trên Hosting Web2M

Trong thời gian sử dụng Hosting tại Web2M, có thể mã nguồn của bạn không tương thích với cấu hình thiết lập PHP mặc định tại Web2M nên sẽ cần thiết lập lại cấu hình để tương thích với mã nguồn của bạn tốt hơn.

Đổi phiên bản PHP trên gói host

Mặc định host tại Web2M sẽ sử dụng PHP phiên bản 7.2, nếu mã nguồn của bạn không tương thích với phiên bản PHP này thì có thể đổi thành các phiên bản PHP khác, chúng tôi có hỗ trợ PHP 5.3, PHP 5.4, PHP 5.5, PHP 5.6 và PHP 7.0, PHP 7.1, PHP 7.2, PHP 7.3, PHP 7.4 và PHP 8.0. Bạn đổi phiên bản PHP tại mục Select PHP Version trong cPanel hoặc DirectAdmin (đối với dịch vụ SEO Hosting).

Lưu ý: Trước khi thực hiện bạn cần kiểm tra xem có đang sử dụng Multi PHP không, nếu đang sử dụng Multi PHP khác phiên bản thì tùy chỉnh sẽ không có hiệu lực.

Bạn click chọn Select PHP Version

Sau đó bạn chọn phiên bản PHP phù hợp và ấn nút Set as current.

Bật/tắt phần mở rộng cho PHP

Cũng trong phần Select PHP Version, bạn có thể bật tắt các phần mở rộng (extensions) cần sử dụng cho PHP trên host. Bạn lưu ý rằng tài nguyên host của bạn sẽ sử dụng nhiều hơn nếu bạn sử dụng càng nhiều phần mở rộng.


Sau khi chọn extension thì hệ thống sẽ tự lưu lại.

Tùy chỉnh cấu hình PHP

Để sửa lại cấu hình PHP mặc định (bộ nhớ PHP, thời gian thực thi, tùy chọn thông báo lỗi,…) bạn có thể sửa tại phần Select PHP Version => Switch to PHP Options Hoặc Option đối với CloudLinux mới.

Hoặc

Tại đây bạn sẽ thấy các tùy chọn mà bạn được phép thiết lập, nhấp chuột vào mục giá trị của từng tùy chọn để đổi giá trị.

Sau khi hoàn tất thiết lập, hãy ấn nút Save để hoàn tất.

Bài viết liên quan