Hướng dẫn thay đổi loại tiền tệ mặc định của WHMCS

Như các bạn đã biết, loại tiền tệ mặc định của WHMCS là USD và WHMCS không hỗ trợ thay đổi điều này. Trong bày viết này WHM.vn sẽ hướng dẫn các bạn thủ thuật để thay đổi tiền tệ mặc định của WHMCS (ví dụ thành VNĐ).

Lưu ý: Các hóa đơn đã tạo với loại tiền tệ là USD thì giá trị hóa đơn không thay đổi. Bạn cần xử lý giá trị hóa đơn thủ công.

1. Truy cập vào ACP > Setup > Currencies
2. Bấm nút (icon) Sửa loại tiền tệ USD (mặc định của WHMCS).
3. Cập nhật thông tin về loại tiền tệ mới (ở đây mình sử dụng VNĐ, xem thêm tại hình đính kèm).

4. Sau khi hoàn thiện bấn nút Save Changes.

Bài viết liên quan